Leiderschaps­ontwikkeling

Movimento ontwikkelt andere leiders voor de zorg

De huidige ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij vragen om nieuwe vormen van leiderschap. Het volstaat niet langer om ‘vierkante mensen’ in ronde gaten te laten passen. De leiders van de toekomst geloven niet in vast omlijnde oplossingen voor de dilemma’s waar zij zich voor gesteld zien. Ze zien in dat juist samenwerking en van elkaar leren de bouwstenen zijn om de veranderingen in het zorgstelsel duurzaam vorm te geven en daarmee meerwaarde voor de cliënten te bieden.

Movimento is overtuigd van het belang van continue ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en onderlinge uitwisseling van zienswijzen in een dynamische markt. Met dat in het vizier richtte Movimento de beweging Pallas op.

Pallas

Ter bevordering van collectief leiderschap voor het sociale/publieke domein is Movimento de beweging Pallas gestart om met elkaar een brede maatschappelijke visie te ontwikkelen op de ingrijpende veranderingen. Een visie die is gebaseerd op samenwerking, op zorgen dat in plaats van zorgen voor en waarin een belangrijke rol is weggelegd voor iedereen in onze samenleving, door mensen naar vermogen te laten participeren.

Pallas biedt trajecten en bijeenkomsten aan op het gebied van ontwikkeling van persoonlijke leiderschapskwaliteiten, waarin zelfreflectie centraal staat. Daardoor kunnen onbewuste patronen en onbenutte kwaliteiten aan de oppervlakte komen en wordt duidelijk waar verdere ontplooiing mogelijk is.

Pallas wordt gevormd door samenwerkingsverbanden tussen de mensen van Movimento en externe partners.

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: