Werving en selectie voor opdrachtgevers

Nieuw leiderschap

Expertise

Consultants van Movimento zijn goed op de hoogte van wat er speelt in de sector en verrijken zich voortdurend actief met kennis en nieuwe inzichten.

Duurzaam resultaat

Wij investeren in lange termijn relaties omdat we ervan overtuigd zijn dat daarmee duurzame resultaten tot stand komen. Daarom is onze werkwijze gebaseerd op een intensieve samenwerking met de opdrachtgever. Zo realiseren we de best mogelijke kwaliteit als het gaat om het vinden van de leider die voor ú het verschil gaat maken.

Samen voor kwaliteit

Onze consultant brengt uw vraag goed in kaart en vormt zich een gedegen beeld van de vacature en uw organisatie. Prikkelende vragen vanuit oprechte belangstelling horen daar bij. Uw vaste consultant stelt met u een maatwerkprocedure vast. De door ons geselecteerde kandidaten lichten we uitgebreid toe, zodat u een afgewogen keuze kunt maken wie u uitnodigt voor een gesprek. Vaak bieden we u ook een wild card, een afwijkend, maar interessant profiel, aan. Tijdens de selectiegesprekken observeren we of kandidaten consistent gedrag vertonen. Alles om te zorgen voor een optimale match.

Nazorg

Ons werk zit er niet op als de kandidaat geplaatst is. We houden contact met u én de kandidaat. Zo dragen we bij aan een match en resultaten die geborgd worden en stand houden op lange termijn.

Klik hier om contact met ons op te nemen 

Raad van Toezicht

Visie op governance

Dé grote opgave voor de zorg is van nu is de zorg klaarmaken voor de uitdaging van de komende jaren: het duurzaam bieden van persoonsgerichte zorg en ondersteuning in een vergrijzende samenleving met een daarmee samenhangend personeelstekort. Tegelijkertijd komen ongekende technologische ontwikkelingen binnen bereik die raken aan de basis van onze bestaande organisatievormen en besturingsfilosofie. Voor toezichthouders ziet Movimento een drietal kernthema’s die met elkaar verbonden zijn:

Proactief toezicht: Ontwikkelingen in en rakend aan de zorg zijn veelomvattend en snel, dit vraagt een proactieve modus van bestuurders en toezichthouders en om durven experimenteren, wellicht ook met vormen van toezicht.

Duurzaam: De zorg als grootste werkgever heeft een belangrijke rol als het gaat om bijdragen aan maatschappelijke duurzaamheidsdoelen.

Anders organiseren: Zorg organiseren vanuit de levensloop of patient/client journey, gericht op waarde voor cliënt en samenleving. Waar nodig ‘zorg voor’ geconcentreerd in expertisecentra, waar mogelijk  ‘ondersteuning van’ zelfzorg in de eigen omgeving. Dit vraagt om (toezicht op) samenwerking met organisaties en met/tussen cliënten, medewerkers, vrijwilligers en naasten.

Movimento ontzorgt

Movimento zet zich vanuit haar leiderschapsfilosofie in voor eigentijds toezicht in de zorg, door toezichthouders te selecteren en - zowel individueel en als team - te faciliteren. Daarbij zijn we als Movimento onderscheidend, passend bij onze eigen identiteit en visie, en bieden we met samenwerkingspartners een volledig dienstenaanbod voor professionele toezichthouders.

Onze diensten

Klik hier om contact met ons op te nemen

Raad van Bestuur

Veranderende context, nieuw leiderschap

Bestuurders die het verschil maken, blinken uit in collectief en proactief leiderschap. Ze werken samen over organisatiegrenzen heen, in netwerkverband, omdat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt. Ze leren van en delen met elkaar om dilemma’s in de steeds veranderende context in zorg en welzijn op te pakken.
Nieuw leiderschap is nodig, van authentieke bestuurders die een scherpe visie hebben op hoe om te gaan met uitdagingen en onzekerheden. Initiatiefrijke mensen die ruimte creëren voor creativiteit, zodat andere ideeën en oplossingen tot stand komen. Mensen die opstaan en hun verantwoordelijkheid nemen. Mensen met durf en ondernemerschap.

  • Op zoek naar die nieuwe leider?
  • Meer weten over leiderschapsontwikkeling op bestuurlijk niveau?
  • Toe aan intervisie, coaching of begeleide zelfevaluatie?

Klik hier om contact met ons op te nemen

Management

Passie voor een hoge kwaliteit van leven

Van managers in zorg en welzijn wordt veel gevraagd. Aan hen de taak om professionals blijvend te inspireren. Om hen in staat te stellen de hoge kwaliteit van leven, die zij cliënten willen bieden, samen met alle belanghebbenden in te vullen. En dat in een beweeglijke context met complexe en ogenschijnlijk tegengestelde uitdagingen.
De hedendaagse manager faciliteert de bewegingsruimte die de professional nodig heeft voor zijn of haar focus op de cliënt. Ruimte die niet overmatig beperkt wordt door administratieve taken en hinderende regelgeving en die juist het vinden van die andere oplossingen stimuleert.

Een eigentijdse leider heeft lef en een duidelijk beeld over hoe je omgaat met dilemma’s en onzekerheden. Heeft vertrouwen in de kracht om samen te leren en te her-oplossen.
Deze leider is integraal deskundig, stelt de cliënt centraal en heeft tegelijkertijd een gezonde zakelijkheid.

  • Op zoek naar die inspirerende manager met visie en lef?
  • Meer weten over ontwikkeling van managers en teams?
  • Toe aan intervisie, coaching of loopbaanadvies?

Klik hier om contact met ons op te nemen

Of klik hier voor een overzicht ingevulde opdrachten.

©2024 Movimento. Alle rechten voorbehouden.
Privacyverklaring

030 711 56 11

info@movimento-zorg.nl

Zusterplein 22A, 3703 CB Zeist

vind ons op sociale media: